Loket Burgerlijke stand / Vreemdelingen

Graag per product een afspraak maken en de reden van het bezoek bij de beschrijving vermelden vb. aangifte huwelijk, aanvraag identiteitsbewijs van een niet-Belgisch kind , Verlengen AI, erkenning...

Maak geen afspraak voor de dag zelf.  Enkel zo kunnen we je dossier voldoende voorbereiden.

Voor volgende zaken bel je best vooraf zodat wij nog bijkomende info kunnen vragen om je dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. Samen kijken we om de afspraak vast te leggen.

  • Registratie van niet-Belgen (eerste aanmelding)
  • Verklaring Belgische nationaliteit
  • Aankomstverklaring
  • Ten lasteneming

Je afspraak is persoonlijk en individueel. Uitzondering hierop: Koppel bij erkenning of aangifte huwelijk, wettelijke samenwoning.

šŸ‘‰ Check bij de gerelateerde items onderaan deze pagina wat je zeker moet meebrengen naar je afspraak

Kalender hieronder niet zichtbaar?  Klik hier