Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER: terinzagelegging

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je via verschillende kanalen raadplegen: 

  • via de website van de OVAM
  • via de website van het team Omgevingseffecten in de dossierdatabank onder het nr. PL0276
  • in de documenten hieronder

Socio-economische analyse.pdf2,4 Mb(pdf)

Verklaring MER.pdf355 Kb(pdf)

Beslissingsfiche Vlaamse Regering (1).pdf104 Kb(pdf)

Lokaal Materialenplan - 26 mei 2023.pdf2,9 Mb(pdf)

Strategisch MER.pdf2,6 Mb(pdf)

Goedkeuring Plan-MER.pdf321,1 Kb(pdf)

Verslag openbaar onderzoek.pdf2,4 Mb(pdf)

Strategisch MER - Niet-technische samenvatting.pdf1,1 Mb(pdf)