Leaderproject 'HopBel - Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten'

Met de oprichting van een eigen veredelingsprogramma ‘HopBel - Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten’ wil Stad Poperinge samen met de hoptelers en verschillende kennisinstellingen (Inagro, hogeschool Vives en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)  eigen lokale hopvariëteiten ontwikkelen om zo terug een stevige positie in de hopmarkt in te nemen.

Kostprijs project: 78.400,00 euro Leader Westhoek: 39.200,00 euro (50%).

Waarom is een streekeigen hopveredelingsprogramma nodig?

Door het groot belang van hop in het brouwproces werden de voorbije decennia in verschillende landen veredelingsprogramma’s opgericht om de hopvariëteiten te verbeteren. Aangezien vooral de VS en Duitsland instaan voor de grootste hopproductie wereldwijd, worden daar de belangrijkste veredelingsprogramma’s teruggevonden. Maar ook in andere landen zoals Engeland, Tsjechië en Frankrijk (de Elzas streek) werden veredelingsprogramma’s opgericht. Deze programma’s richten zich niet enkel op brouwkarakteristieken (aroma en bitterheid), maar ook opbrengst en ziekteresistentie van de hopplant behoren tot de belangrijke selectiecriteria. Hierdoor ontstaan hopvariëteiten die interessant zijn voor zowel de hopteler als de brouwer.

In Vlaanderen, en bij uitbreiding heel België, bestaat geen eigen veredelingsprogramma voor hop. De hopteelt in Vlaanderen, die zich voornamelijk situeert in de streek rond Poperinge, bestaat uit variëteiten die in het buitenland ontwikkeld werden. Niet alle variëteiten die in het buitenland werden ontwikkeld zijn automatisch geschikt om in Vlaanderen geteeld te worden.

Echter, nieuwe en betere hopvariëteiten die in het buitenland ontwikkeld worden, worden meer en meer afgeschermd. Dit betekent concreet dat de Belgische hoptelers geen gebruik kunnen maken van deze nieuw ontwikkelde variëteiten, waardoor ze concurrentieel in het nadeel komen t.o.v. telers in het buitenland. In de toekomst zou dit zelfs nefast kunnen zijn voor de Poperingse Hopteelt.

Doelstellingen van het Leaderproject

Een veredelingsprogramma voor hop is echter heel intensief en het duurt om en bij de 10 jaar. Een dergelijk programma bestaat uit verschillende stappen: selectie, kruisingen tussen mannelijke en vrouwelijke ouderplanten en zaadoogst, opkweken van de zaailingen, screening naar ziekteresistentie, verdere opkweek op veld, waarnemingen naar groeikarakteristieken en opbrengstbepalingen, bepaling van het alfazuur- en oliegehalte en brouwproeven. Via dit Leaderproject dat op 1 januari 2020 van start is gegaan, wordt het veredelingsprogramma opgestart en zullen de eerste jaren overbrugd worden. Een solide basis zal gelegd worden voor de uitbouw van een volwaardig veredelingsprogramma. Via diverse workshops zal samen met de hoptelers en de brouwerijsector gecommuniceerd worden en zal een structuur gezocht worden om dit veredelingsprogramma te bestendigen naar de toekomst toe.

De doelstellingen van dit project zijn dan ook:

  • Ontwikkeling van ziekteresistentie streekeigen Belgische aromahoppen;
  • Kennisopbouw en kennisuitwisseling met brouwers en hoptelers van hopveredelingsprogramma;
  • Verder creëren van draagvlak bij hoptelers en brouwerijsector voor Belgische hopveredeling.

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50 %), Vlaamse (25 %) en Provinciale middelen (25 %). Met steun van ELFPO.