Leaderproject 'Boer zkt Bank'

Met het project 'Boer zkt Bank', wil Poperinge de voedselproductie van haar landbouwers in de kijker zitten. Met behulp van een QR-code op een picknickbank brengen we via filmpjes de activiteiten van de landbouwers in beeld, volgens de vier seizoenen en met oog voor actualiteit. Dit wordt in de kijker gezet via suggestiefietsroutes en er wordt een educatief luik voor gezinnen met kinderen en/of schoolgroepen aan gekoppeld. Jaarlijks worden ook promotie-acties gepland van het concept voor zowel inwoners van Poperinge als toeristen.

Kostprijs project: 62 897,44 --> 31 448,72 euro subsidie (50%)

Partners: De Groenselpoorte, L'Heritage, Landbouwraad, Geïnteresseerde landbouwers, landelijke gilde, Inagro, Provinciale landbouwkamer West-Vlaanderen en CNPV vzw - Plokkersheem.

Duur: 01/07/2021 - 30/06/2023

Met dit project willen we beleving, toerisme en landbouweducatie naast elkaar zetten. Hierin komen volgende doelstellingen aan bod:

  1. Sensibiliseren van de bevolking rond diverse landbouwactiviteiten en hoe voedselproductie in elkaar zit.
  2. Stimuleren van het fietstoerisme in de regio waarbij fietsers de Poperingse regio en het platteland kunnen ontdekken.
  3. Aanbieden van leuke vrijetijdsactiviteiten binnen de thema's: korte keten, landbouw en platteland.
  4. Op een speelse manier bepaalde teelten leren kennen.
  5. Boer-burgerdialoog versterken.
  6. De toekomstige generatie warm maken om voedsel van hier en volgens de vier seizoenen te eten.

Met het project 'Boer zkt Bank' willen we sensibiliseren rond landbouwactiviteiten in de regio Poperinge. Hoe vaak gebeurt het niet dat we ergens aan het fietsen zijn en ons afvragen wat het doel is van die machine op het veld, welk gewas er staat of waar die constructies rond de boerderij nu voor dienen? Soms wordt er gestopt om eens beter te kijken of doen we beroep op het internet om het antwoord te vinden. Maar vaak fietsen we verder en begrepen we niet wat we net zagen. Met het project Boer zoekt Bank wil de stad en de partners deze gemiste kans opvullen. De focus bij alles is de boer-burgerdialoog versterken. De burger staat vaak niet stil hoeveel werk er is om producten af te leveren en wat welke reglementering hierbij komt kijken. Een stadskrant in het teken van de landbouwers die deelnemen aan het 'Boer zkt Bank' verhaal, kan informatief werken.

Met dit project leren de consumenten beter de producenten van hun voedsel kennen waardoor dit kan leiden tot gedragsveranderingen, waarbij persoonlijke en collectieve voedselkeuzes verduurzamen. Door mee te werken aan de campagne 'Landbouw is lekker', georganiseerd door de Provinciale landbouwkamer West-Vlaanderen willen we aantonen dat mensen ook lekker voedsel kunnen eten van eigen streek. De toekomstige generatie willen we warm maken om lokaal en seizoensgebonden voedsel te eten. Hierbij versterken beide projecten elkaar. De Provinciale landbouwkamer West-Vlaanderen zal gebruik maken van de uitgestippelde fietsroute om de campagne kenbaar te maken. Het innovatieve van dit project is dat we verder gaan dan een klassieke fietsroute langs velden, hoeves en korte keten aanbod. Er wordt extra beleving voorzien via banken, filmpjes, contactmomenten met landbouwers, een Q&A,... Hiermee gaan we een stap verder in het versterken van de boerburgerrelatie en helpen we de passant te begrijpen wat hij ziet. Samen met de expertise die we zullen inroepen, maakt de stad naar het einde toe een evaluatie en draaiboek met het oog op uitrol naar andere regio's.

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50 %), Vlaamse (25 %) en provinciale middelen (25 %). Met steun van ELFPO.