Laatste aanpassing meerjarenplan goedgekeurd

Poperinge paste haar meerjarenplan op 1 juli voor de laatste keer deze legislatuur aan. Enkele kredieten binnen het exploitatie- en investeringsbudget werden geactualiseerd.

Poperinge heeft de voorbije zes jaren de schok van de pandemie, de hogere loonkost, de duurdere bouwmaterialen en de hogere rente goed doorstaan. Het contrast met de vorige legislatuur 2013-2018 is nochtans groot. Toen groeide globaal de economie ieder jaar, terwijl de pandemie ze nu in een recessie duwde. De rente daalde tijdens de vorige legislatuur, nu steeg ze. De ambtenarenlonen moesten toen 4 keer geïndexeerd worden, nu 10 keer. Ook de energieprijzen zijn nog altijd niet gedaald tot op het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Dankzij een minutieuze en actieve opvolging van de financiële cijfers slaagt de stad er opnieuw in het budget op orde te houden, de investeringen niet te laten stilvallen en toch geen belastingtarieven te verhogen.

Autofinancieringsmarge

Het stadsbestuur streefde bij deze aanpassing van het meerjarenplan opnieuw naar een positieve autofinancieringsmarge voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Zo heeft de stad ruimte binnen de werkingsbudgetten om de vooropgestelde ambities aan te gaan, zonder financieel uit evenwicht te raken.

Wijzigingen in het meerjarenplan

De stad paste de budgetten zowel voor de dagdagelijkse werking als voor de lopende investeringsdossiers aan volgens de laatste budgettaire gegevens per project. Naast cijfermatige wijzigingen van investeringskredieten, werden er ook bedragen op de tijdslijn 2024-2026 verschoven, volgens de realisatieplanning die de stad verwacht. Sommige dossiers nemen uiteindelijk meer tijd in beslag dan eerst ingeschat, door wachttijden voor vergunningen, subsidies of goedkeuringen door hogere overheden.

Poperinge neemt ook een beperkt aantal nieuwe projecten op in de planning, zoals de heraanleg van de Ouderdomseweg en de renovatie van het wegdek van de Gemenestraat en Callicannes.

Met het einde van de legislatuur in zicht ligt de focus op het voltooien van de lopende investeringsprojecten. Met de heraanleg van de Ouderdomseweg houdt het bestuur zich aan de belofte om die te renoveren eenmaal de werken in Reningelst in een eindfase zitten. Het dossier werd ondertussen al voorgelegd aan de gemeenteraad en is nu ook financieel voorzien. De uitvoering start vanaf september 2024.

Aan ontvangstenzijde wordt de initiële inschatting van inkomsten uit de toekomstige verkoop van het Wingeroen met meer dan de helft verlaagd. Voor de renovatie en herbestemming van het Weeuwhof kan de stad erfgoedsubsidies inschrijven in de planning.

Exploitatiekosten

De energiekosten voor 2024 zijn aangepast op basis van de meest recente factuurbedragen, met toekomstige prognoses overgenomen van de eigen energieleverancier. Verwacht wordt dat de uitgaven voor elektriciteit in 2025 en 2026 respectievelijk 15% en 5% hoger zullen liggen ten opzichte van 2024, terwijl de gasuitgaven respectievelijk 8% hoger en 7% lager zullen liggen.

Wat betreft de lonen is er op basis van recente prognoses van het Planbureau een jaarlijkse indexering van 2% voorzien voor de periode 2024 tot en met 2026.

Stabiliteit waarborgen

Met de huidige aanpassing van het meerjarenplan worden de energiekosten en loonindexeringen aangepast aan de actuele marktprijzen en prognoses. De financiële ruimte binnen het exploitatiebudget blijft behouden, waardoor het financieel evenwicht van de stad overeind blijft.

Deze aanpassing van het meerjarenplan stelt Poperinge in staat om zowel bestaande als een beperkt aantal nieuwe investeringsprojecten te realiseren, terwijl de financiële stabiliteit van de stad gewaarborgd blijft.

Gepubliceerd opdinsdag 2 juli 202415.41 u.