Kwaliteitslabel voor fuiven

Dit reglement regelt de toekenning en subsidiëring van een kwaliteitslabel voor fuiven. Een fuif kan het kwaliteitslabel halen door aan de verplichte voorwaarden te voldoen. Daarnaast kan een fuif punten verdienen op basis van vrije voorwaarden en de inhoudelijke beoordeling van de fuif. Alle voorwaarden en de puntentoekenning zijn opgenomen in een checklist, opgesteld door de werkgroep fuiven.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2015.
  • 📅 Bekendmaking op 30 juni 2015.

Kwaliteitslabel fuiven254,7 Kb(pdf)