Kort nieuws uit de raden

  • Pascal Lapanne (Open Vld) diende zijn ontslag in als raadslid. Sophie Gruwez werd definitief als raadslid geïnstalleerd en neemt ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, waar Dries Delannoy zal zetelen tot 31 december 2021.
  • De raad stelde voor het woonproject Ieperstraat-Rekhof de naam ‘Proosdijplein’ principieel en de naam ‘Pukelstraatje’ (voor de verbinding tussen Ieperstraat en Rekhof) definitief vast. Voor het woonproject in de Douvieweg stelde de raad de straatnaam ‘Mézières-en-Brenneplein’ definitief vast.
  • De raad keurde enkele wijzigingen aan het subsidiereglement inzake de betoelaging voor het inzaaien van (bijenvriendelijke) groenbedekkers goed. Het gaat onder meer om een optimalisatie van het elektronisch indienen van de aanvraag.
  • Vervoerregio Westhoek maakte een openbaar vervoerplan op voor de regio. Hierin zijn enkele voorstellen opgenomen om het woon-schoolverkeer te verbeteren, zodat vrijwel alle leerlingen uit de omliggende gemeenten een rechtstreekse busverbinding naar Poperinge krijgen. De gemeenteraad beoordeelde het openbaar vervoerplan gunstig.
  • Voor de opmaak van het geplande masterplan voor de stationsomgeving gaat de stad samenwerken met de provincie. Men gaat op zoek naar een ontwerper voor het masterplan met als doel het opwaarderen van de stationsomgeving. De provincie staat in voor 40 procent van het geraamde budget.
Gepubliceerd opdinsdag 7 juli 20200.00 u.