Lokaal Klimaatplan 2030

Klimaatverandering, ook in onze gemeente zien en voelen we de gevolgen. Het ene moment intense regenbuien en het andere moment lange droge periodes. Temperatuurrecords blijven sneuvelen. We kennen daardoor meer hittegolven, wateroverlast, erosie, lage grondwaterstand, … . Ook onze natuur krijgt het harder te verduren door een grote impact op de ontwikkeling van planten en dieren.

Lokaal engagement

Ook lokaal moeten we hier aandacht voor hebben en kunnen we actie ondernemen. De steden Ieper en Poperinge slaan de handen in elkaar om een lokaal klimaatplan op te maken. In 2016 maakten we samen een eerste klimaatplan op met doelstellingen voor het jaar 2020. Zo reduceerde Poperinge in de periode 2011-2018 16% CO2 door onder andere meer elektriciteit hernieuwbaar op te wekken op ons grondgebied (met de 4 grote windmolens en meer PV-panelen).

Geef jouw ideeën voor het lokale klimaatplan

Nu zijn we aan ons tweede lokaalklimaatplan toe met doelstellingen richting 2030. We willen niet alleen de CO2-uitstoot op ons grondgebied met minstens 40% verminderen (ten opzichte van 2011), maar ons ook wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Na het bevragen van stadsdiensten, de stedelijke adviesraden en bewonersplatforms, willen we elke inwoner de kans geven om insteken voor een goed klimaatplan te bezorgen. Je kan hier doorklikken naar de bevragingen en dat voor de 4 klimaatthema’s.