Kiwibes - Water

Boerin Brie teelt kiwibes. Naast voldoende zonlicht en lucht hebben haar planten water nodig. Daarom heeft Brie een waterreservoir op haar bedrijf, waarin ze regenwater opvangt. Denk aan het water dat van het land stroomt. Wist je trouwens dat fruittelers in de vroege lente soms ’s nachts beregenen om de bloemknoppen te beschermen tegen vorst? Als er continu nat ijs rondom de knop is, dan worden de knoppen beschermd. Belangrijk is wel dat de beregening doorgaat tot het ijs weer ontdooit.

Water

Op de website van AquaFlanders vind je een lespakket over duurzaam watergebruik. Per graad werd een lespakket ontwikkeld dat afgestemd is op de huidige eindtermen voor de lagere school.

Naar de website van AquaFlanders

Weetjes over water

Ben je een weetjesfan? Dan haal je zeker je hart op bij het bekijken van deze pagina vol weetjes over water!

Naar de waterweetjes

Achtergrondinformatie voor leerkrachten

Op deze webpagina van het ILVO-instituut kan je een dossier over watergebruik in de landbouw lezen.

Naar de website van ILVO

West-Vlaamse initiatieven rond watereducatie

Dompel je je graag nog verder onder in het thema water? In deze bundel vind je van pagina 33 t.e.m. pagina 41 verschillende West-Vlaamse initiatieven rond watereducatie terug.

Naar de inspiratiegids 'Wat met water?'


Boer zkt Bank kwam tot stand met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsonwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.