Kinderbegeleider

IFIC 11B – deeltijds (24/38ste) – tijdelijke tewerkstelling

Poperinge is een dynamische stad voor jong en oud. Een stad die haar inwoners alle ruimte geeft om te wonen, werken én genieten. Een stad die inzet op haar sterktes en durft veranderen.

Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Wij als medewerkers zien onze warme gemeente graag zo welvarend, energiek en duurzaam mogelijk. Daar komt heel wat inzet bij kijken. We denken na over de toekomst van Poperinge. We zetten toffe evenementen op poten. We geven ademruimte aan buurten en verenigingen. We doen van alles en nog wat, altijd met evenveel goesting.

Samen engageren wij ons elke dag opnieuw om Poperinge verder vooruit te duwen. Om de naam 'Kei van een stad' waar te maken. En jij, duw jij mee?

Verwacht:

 • je kan snel starten.
 • je vangt kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op, voor en na de schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperioden
 • je begeleidt de kinderen - individueel en in groepsverband volgens de pedagogische visie van het initiatief voor buitenschoolse opvang
 • je plant activiteiten, zorgt voor een voorbereiding, je begeleidt ze en evalueert achteraf
 • je verzorgt oudercontacten tijdens de (dagelijkse) breng- en haalmomenten
 • je zorgt voor het dagelijkse vieruurtje
 • je biedt eerste hulp bij kleine ongevallen 
 • je voert verzorgende taken omtrent toiletbezoek en hygiëne uit
 • je staat open voor vorming, zowel pedagogisch, creatief als EHBO

Voorwaarden

 • Contractuele tewerkstelling voor bepaalde duur
 • Tijdregeling: deeltijds (24/38ste)
 • Dienstregeling: Dagwerk
 • Aanvullende voordelen:
  • Gratis aansluiting bij GSD-V.
  • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
  • Fietsvergoeding.
  • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
  • Een mooi verlofpakket.
  • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 15 jaar.
  • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Procedure

Ben jij de geknipte kandidaat, stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief, samen met je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van je rijbewijs op aan het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

Je kan je kandidatuur indienen:

 • ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),
 • ofwel per e-mail t.a.v. vacatures@poperinge.be
 • ofwel geef je jouw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van je kandidatuur.

Meer info:

Wil je meer weten over de inhoud van deze job, wat we van jou verwachten, welke uitdagingen je te wachten staan ? Neem gerust contact op met de personeelsdienst.