Kadervorming jeugdwerk

Ben je een Poperingse jongere of ben je actief binnen een Poperingse vereniging en volgde je een cursus? Dan kan je bij de stad terecht voor een toelage. Onder cursus wordt verstaan: erkende (hoofd-)animatorcursus of instructorcursus bij een koepel (vb VDS, Chiro, Scouting, KSA, KLJ, …), vormingsweekends bij de koepelorganisatie, …

De toelage bedraagt ¾°, na het indienen van het ‘bewijs van deelname’ dat je op het einde van de cursus ontvangt van de inrichtende organisatie