Jumelageraad

De stad wenst een actief jumelagebeleid te voeren om internationale contacten aan te moedigen, jongeren over grenzen heen met elkaar in contact te brengen en kennis- en gegevensuitwisseling te bevorderen. De jumelageraad brengt advies uit over het jumelagebeleid van de stad.

Samenstelling