Jumelagebeleid

Dit reglement regelt de organisatie van het jumelagebeleid (verbroederingscomités, jumelageraad), de financiële middelen en toekenning van subsidies en de vertegenwoordiging bij officiële verbroederingsactiviteiten.

  • πŸ“… Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2012.
  • πŸ“… Bekendmaking op 28 februari 2012.

Regeling jumelagebeleid564,7 Kb(pdf)