Jeugdsportsubsidiereglement

De jeugdsporttoelage is bestemd voor clubs of verenigingen die aan jeugdopleiding doen. De toelage wordt toegewezen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2010.
  • 📅 Bekendmaking op 31 december 2010.

Jeugdsportsubsidiereglement866 Kb(pdf)