Jaarvergunning signalisatie

Bedrijven die dringende onderhouds- of herstellingswerken uitvoeren aan nutsleidingen of het openbaar domein, kunnen een jaarvergunning aanvragen om de bijhorende signalisatie te plaatsen.

Voorwaarden

  • De vergunning is enkel geldig voor werken buiten de rijweg die het verkeer niet hinderen.
  • Je dient de omwonenden schriftelijk te verwittigen indien zij hinder ondervinden van de werken. Dit moet minstens 24 uur op voorhand gebeuren.
  • Voorafgaand aan elke plaatsing van signalisatie dien je een melding te versturen naar de dienst integrale veiligheid via het aanvraagformulier voor de inname van openbaar domein.
  • De gebruikte signalisatie moet voldoen aan de bepalingen van de wegcode en het reglement voor de wegbeheerder.
  • Je mag geen schade aanrichten aan de beplanting op het openbaar domein.
  • Beschadigde opbraakmaterialen mogen niet worden teruggeplaatst.
  • Bovengrondse kasten van nutsleidingen dien je tegen de perceelsgrenzen te plaatsen en er moet steeds een obstakelvrije zone van minimum 1,5 meter op het voetpad behouden blijven.
  • Het openbaar domein dient ten laatste 24 uur na de werken opnieuw volledig te worden hersteld. Alle afval van de werken verwijder je van het openbaar domein.

Procedure

Vraag je jaarvergunning aan bij de dienst mobiliteit.

Bedrag

Gratis.