IVVO

De opdrachthoudende vereniging IVVO organiseert samen met de twaalf deelnemende gemeenten de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Statuten IVVO341,9 Kb(pdf)