Inzameling incontinentiemateriaal & naaldcontainers

Aan het loket van de dienst Seniorenzorg kan je terecht voor de aankoop van speciale zakken voor het inzamelen van incontinentiemateriaal van zieken, ouderen of mensen met een beperking op basis van een medisch attest. Het woonzorgcentrum beschikt over een speciale container om die zakken te verzamelen.

Volle zakken kun je op dinsdag-, vrijdag-, en zaterdagnamiddag tussen  13 u. en 15.30 u. in de voorziene containers gooien (aanbellen achterkant WZC Huize Proventier).

We stellen eveneens een veilige naaldcontainer ter beschikking voor thuispatiënten die zelf hun inspuitingen toedienen.

Volle containers kan je tijdens de openingsuren van het loket ruilen voor een lege container.
 

Voorwaarden

  • medisch attest

Bedrag

  • zakken incontinentiemateriaal: 10 euro / 15 zakken
  • zakken stomamateriaal: 5 euro / 25 zakken
  • naaldcontainer: 5 euro (éénmalig te betalen)