Inzameling naaldcontainers en incontinentiemateriaal

  • Aan het loket van de dienst Seniorenzorg kan je een veilige naaldcontainer verkrijgen. Dit voor thuispatiënten die zelf hun inspuitingen toedienen. Volle containers kan je tijdens de openingsuren van het loket ruilen voor een lege container.

  • Daarnaast kon je in het verleden speciale zakken voor het inzamelen van incontinentiemateriaal van zieken, ouderen of mensen met een beperking aankopen. Volle zakken kunnen nog tot en met 31 december 2021  op dinsdag-, vrijdag-, en zaterdagnamiddag tussen  13 u. en 15.30 u. in de voorziene containers gegooid worden (aanbellen achterkant WZC Huize Proventier).

  • Via onderstaande link kan je als inwoner van Poperinge met chronische incontinentie, stomazorg of een peritoneale dialyse (thuis) een tegemoetkoming aanvragen voor jouw restafval:

    Aanvraagformulier tegemoetkoming restafval om medische redenen 
     

Voorwaarden

  • medisch attest

Kostprijs

  • naaldcontainer: 5 euro (éénmalig te betalen)