Inzaaien groenbedekkers

Vraag de premie vóór 1 augustus (bijenvriendelijke groenbedekkers) of vóór 1 december (gewone groenbededekkers) aan:

Online aanvragen voor bijenvriendelijke groenbedekkers

Online aanvragen voor gewone groenbedekkers

Alle landbouwers, zowel in hoofd- als nevenberoep, die landbouwgronden bewerken op het grondgebied van Poperinge en van wie de bedrijfszetel op het grondgebied van Poperinge ligt, komen in aanmerking voor aanmoedigingspremies om groenbedekkers in te zaaien.

Dit binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten en in overeenstemming met dit reglement.

Voorwaarden

De landbouwer moet de gewone groenbedekker voor 15 oktober inzaaien en minstens tot 15 februari behouden. Bijenvriendelijke groenbedekkers moet je voor 1 augustus inzaaien en minstens tot 15 februari behouden.

Bijenvriendelijke groenbedekkers

Vóór 1 augustus moet men een kleurenkopie van de luchtfoto’s van de percelen uit de verzamelaanvraag van het huidige jaar met vermelding van de straatnamen en de ingezaaide percelen, per mail, voorleggen aan de dienst Landbouw. Dit als melding. Deze groenbedekker dient ingezaaid te worden vóór 1 augustus.

Je dient het volledige aanvraagformulier wel nog elk jaar vóór 1 december in te vullen.

Gewone groenbedekkers

Je dient het aanvraagformulier elk jaar vóór 1 december in.

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 19 december 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Wijziging tarieven premiereglementen

Groenbedekkers - gecoördineerde versie vanaf 202379,9 Kb(pdf)