Inzaaien groenbedekkers

Alle landbouwers, zowel in hoofd- als nevenberoep, die landbouwgronden bewerken op het grondgebied van Poperinge en van wie de bedrijfszetel op het grondgebied van Poperinge ligt, komen in aanmerking voor aanmoedigingspremies om groenbedekkers in te zaaien.

Dit binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten en in overeenstemming met dit reglement.

De landbouwer moet de gewone groenbedekker voor 15 oktober inzaaien en minstens tot 15 februari behouden. Bijenvriendelijke groenbedekkers moet je voor 1 augustus inzaaien en minstens tot 15 februari behouden.

Bijenvriendelijke groenbedekkers

Bezorg elk jaar een kleurenkopie van de luchtfoto's van je percelen uit de verzamelaanvraag per mail aan de dienst landbouw. Op de luchtfoto's moeten straatnamen en ingezaaide percelen vermeld worden.

Je dient het aanvraagformulier elk jaar voor 1 december in.

Gewone groenbedekkers

Je dient het aanvraagformulier elk jaar voor 1 december in.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 6 juli 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2020.

Inzaaien groenbedekkers5,3 Mb(pdf)