Inzaaien groenbedekkers

Alle landbouwers, zowel in hoofd- als nevenberoep, die landbouwgronden bewerken gelegen op het grondgebied van Poperinge en van wie de bedrijfszetel op het grondgebied van Poperinge is gevestigd, kunnen binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten en in overeenstemming met dit reglement, in aanmerking komen voor aanmoedigingspremies voor het inzaaien van groenbedekkers en bijenvriendelijke groenbedekkers op landbouwgronden.

De gewone groenbedekker moet ingezaaid worden voor 15 oktober en dient minstens behouden te worden tot 15 februari. De bijenvriendelijke groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 augustus en dient minstens behouden te worden tot 15 februari.

Bijenvriendelijke groenbedekkers

Vóór 1 augustus van elk jaar moet men een kleurenkopie van de luchtfoto’s van de percelen uit de verzamelaanvraag van het huidige jaar met vermelding van de straatnamen en de ingezaaide percelen, per mail, voorleggen aan de dienst landbouw.

Vóór 1 december van elk jaar moet het aanvraagformulier ingediend worden.

Gewone groenbedekkers

Vóór 1 december van elk jaar moet het aanvraagformulier ingediend worden.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 6 juli 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2020.

Inzaaien groenbedekkers5,3 Mb(pdf)