Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Inzaaien groenbedekkers

Alle landbouwers, zowel in hoofd- als nevenberoep, die landbouwgronden bewerken gelegen op het grondgebied van Poperinge en van wie de bedrijfszetel op het grondgebied van Poperinge is gevestigd, kunnen binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten en in overeenstemming met dit reglement, in aanmerking komen voor aanmoedigingspremies voor het inzaaien van groenbedekkers en bijenvriendelijke groenbedekkers op landbouwgronden.

De gewone groenbedekker moet ingezaaid worden voor 15 oktober en dient minstens behouden te worden tot 15 februari. De bijenvriendelijke groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 augustus en dient minstens behouden te worden tot 15 februari.

De aanvraagformulieren moeten vóór 14 augustus (bijenvriendelijke groenbedekkers) en/of voor  vóór 1 december (gewone groenbedekkers) ingediend worden.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 3 juli 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 6 juli 2017.

Inzaaien groenbedekkers.pdf820,5 Kb(pdf)