Inspraakvergaderingen centrum

In het stadscentrum organiseert Poperinge jaarlijks meerdere inspraakvergaderingen. Je krijgt er informatie over lopende en geplande projecten in het centrum en kan er vragen over die dossiers stellen. Op die manier wil het stadsbestuur tot een intensievere samenwerking met de lokale bewoners komen. Samen werken aan een duurzame leef- en woonomgeving is immers een zorg voor bewoners én beleid waarin beide partijen gedeelde verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Op de inspraakvergadering zijn zeker een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen en ambtenaren van de stadsadministratie aanwezig.

Krijg je graag een uitnodiging voor deze inspraakvergaderingen?

Schrijf je hier in