Inspraak masterplan sportzone

Ondanks de coronacrisis was er bijzonder veel aandacht voor participatie:

  • In november 2020 formuleerden alle betrokken sportverenigingen en de sportraad hun wensen tijdens een digitale inspiratiedag.
  • Tijdens de opmaak van het plan, tussen december 2020 en maart 2021, waren er verscheidene terugkoppelmomenten.
  • In maart stelde het studiebureau een voorlopige versie voor tijdens een webinar. 

De presentatie kan je hieronder opnieuw bekijken.