Verhuur infokasten

In het centrum van Poperinge vind je 7 infokasten. Handelaars kunnen 1 vitrine huren voor 1 of 2 jaar.

 • Je levert zelf het ontwerp van de affiche aan op ABRI-formaat.
 • De affiche wordt om de twee maanden (eerste keer na één maand) van plaats gewisseld zodat zes van de zeven locaties per jaar aan bod komen.
 • Bij de wissel mag je een nieuw ontwerp aanleveren.
 • Indien je geen nieuw ontwerp aanlevert, zal dezelfde affiche op een nieuwe locatie gehangen worden.

Voorwaarden

 • Per jaar moet je minstens drie verschillende ontwerpen aanleveren. Zo worden de vitrines commercieel optimaal gebruikt.

 • De stedelijke infokasten vind je op deze locaties:

  • Stationsplein, nabij de bushalte;
  • Ieperstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gouden Hoofdstraat;
  • Ieperstraat, aan de overzijde van de Standaard Boekhandel;
  • Kruispunt van de Gasthuisstraat met de Hondstraat ter hoogte van de zitbank;
  • Paardenmarkt ter hoogte van de zitbanken;
  • Oudstrijdersplein ter hoogte van het Burgemeester Bertenplein;
  • Duinkerkestraat ter hoogte van de overzijde van de in- en uitrit van de Colruyt.
 • De huurder verklaart dat hij het verhuurde goed aandachtig heeft bekeken en dat hij er geen nadere beschrijving van vraagt.
 • Er wordt verklaard dat het goed wordt geleverd in goede staat van onderhoud, veiligheid en hygiëne.

Procedure

Kostprijs

 • De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 maanden (1300 euro)/ 1 jaar en 11 maanden (2200 euro) die ingaat op 1 februari 2023 en verstrijkt op 31 december 2023 / 31 december 2024. 

 • De overeenkomst kan niet voortijdig worden opgezegd en is niet stilzwijgend verlengbaar.

Regelgeving

De huurder/adverteerder is gehouden tot:

 • Het aanleveren van een drukklaar ontwerp, ten laatste 1 week voor de aanvangsdatum van het contract. De huurder staat in voor de kostprijs van de druk van deze affiche. De gemiddelde prijs voor een basisaffiche is 46,80 euro excl. btw. 
 • Het aanleveren van een nieuw ontwerp, ten laatste 1 week voor de vervangingsdatum (minimum drie keer per jaar). De huurder staat in voor de kostprijs van de druk van de affiche. De gemiddelde prijs voor een basisaffiche is 46,80 euro excl. btw. 
 • De affiches mogen niet strijdig zijn met de goede zeden en de openbare orde en dienen politiek neutraal te zijn. De boodschap op de affiche moet betrekking hebben op een onderneming of project uit Poperinge. De vzw Ondernemen@Hoppeland behoudt zich het recht om bij schending van dit artikel de affiche te weigeren.

 • Indien het aangeleverde ontwerp van de affiche niet voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de drukker, kunnen er opmaakkosten aangerekend worden bovenop de kostprijs van de druk van de affiche. De huurder staat in voor deze extra kosten.

De verhuurder staat in voor:

 • Het drukken van de affiches overeenkomstig het aangeleverde ontwerp;
 • Het onderhoud van de infokasten;
 • Het opvolgen van herstellingen bij defect;
 • Het verzekeren van dit straatmeubilair (via de stad);
 • Het opvolgen en uitvoeren van de ingeplande wissels;
 • De energiekosten.