IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek

De provincie diende een projectdossier in voor het strategisch project ‘IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek’. Met dit project wil men op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen voor verschillende waterproblematieken.

Inhoudelijk focust het project zich op de snijpunten van watervoorziening, waterkwaliteit, waterbuffering, infiltratie, captatie, waterbeleving en de ruimte die hiervoor nodig is, rekening houdend met de verschillende open ruimte-functies en hun ruimtevraag. Het projectgebied beslaat de IJzervallei tussen Roesbrugge en Diksmuide en de Handzamevallei van Kortemark tot Diksmuide.

Stad Poperinge engageert zich om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de projectaanvraag, dit project te ondersteunen met ervaring, terreinkennis en praktische zaken.

Gepubliceerd opdinsdag 1 september 20209.00 u.