Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat je wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Aan het recht om te trouwen zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • In principe moet je meerderjarig zijn
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten

Procedure

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in

 • je laatste woonplaats of deze van je partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner
 • je geboorteplaats of deze van je partner

Je kan de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een authentieke volmacht.

Voor huwelijken met personen van een andere nationaliteit, kom je best eens langs om te zien welke documenten je bijkomend nodig hebt.

Wat meebrengen

Toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Kostprijs

70 euro. (Factuur)