Huishoudelijk reglement jumelageraad en reglement subsidiëring jumelageactiviteiten

Deze reglementen regelen de werking van de jumelageraad en de subsidiëring van jumelageactiviteiten.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2012.
  • 📅 Bekendmaking op 28 augustus 2012.

Jumelageraad - subsidiëring jumelageactiviteiten.pdf384,2 Kb(pdf)