Het Oudste Geluk

De 22 andere kamers op de eerste verdieping vallen onder de afdeling 'Het Oudste Geluk'.  

De naam refereert naar een uitgegeven dichtbundel "Het oudste geluk" van Anton van Wilderode.  

Het oudste geluk

Oud worden is teren op herinneringen,
wonen in steden die men eens bezocht,
is gaan en keren in al kleiner kringen,
lopen op effen wegen zonder bocht.

Is wars van heimwee naar de einder kijken
waarachter niets gebeurt dat ik niet ken,
de dagen met de dagen vergelijken
de man zijn die ik steeds gebleven ben.

Is wachten op beweging van bezoekers
van wie ik vooraf de woorden weet 
als kwamen die uit eerder gelezen boeken.
Geluk is wat men niet vergeet.

Uit "Het oudste geluk" Anton van Wilderode