Heraanleg private wegen

Het subsidiereglement voor de heraanleg van private wegen bepaalt dat eigenaars en houders van een erfdienstbaarheid van een private weg een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen voor de heraanleg van deze weg. De stad voorziet een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten voor de heraanleg als de private weg instaat voor de ontsluiting van minstens 4 woningen naar een openbare weg.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 29 augustus 2017.

Heraanleg private wegen998,9 Kb(pdf)