Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Heraanleg private wegen

Het subsidiereglement voor de heraanleg van private wegen bepaalt dat eigenaars en houders van een erfdienstbaarheid van een private weg een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen voor de heraanleg van deze weg. De stad voorziet een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten voor de heraanleg als de private weg instaat voor de ontsluiting van minstens 4 woningen naar een openbare weg.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 29 augustus 2017.

Heraanleg private wegen998,9 Kb(pdf)