Henri Permekeplein

Verkoop 19 bouwpercelen door de stad Poperinge

Stad Poperinge, de WVI, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel ontwikkelen samen de verkaveling Henri Permekeplein.

Meerdere partners participeren in deze verkaveling waardoor het aanbod gemengd en divers is, gaande van kavels die verkocht worden door de stad en de WVI, huurwoningen die gebouwd worden door De Mandel en koopwoningen en koopappartementen die gebouwd worden door Ons Onderdak.

Nog maar enkele loten beschikbaar!

  • Henri Permekeplein, 8970 Poperinge
  • van 170 euro tot 175 euro per m²
  • van 412 m² tot 525 m²

Stel je nu kandidaat voor een lot bouwgrond

Interesse? Stel je kandidaat en bezorg het inschrijvingsformulier via aangetekende zending of door afgifte aan het onthaal tegen ontvangstbewijs. Je vindt alle nodige documenten en informatie in de bijlagen onderaan deze pagina.