Hemelwater- en droogteplan

Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de maatschappij van de toekomst. De verwachting is dat de winters in Vlaanderen natter worden, terwijl er minder neerslag zal vallen in de zomer. Met een hemelwater- en droogteplan legt Poperinge een langetermijnvisie op het hele watersysteem vast.

Poperinge maakte samen met studiebureau Sweco een plan met maatregelen en acties op basis van een omgevingsanalyse. Ze hielden daarvoor rekening met de bestaande maatregelen in Vlaanderen, West-Vlaanderen en de ruimtelijke ordening in Poperinge.

Hemelwater- en droogteplan 08/12/20238,7 Mb(pdf)

kaartenbundel omgevingsanalyse14,8 Mb(pdf)

kaartenbundel deelzones5,8 Mb(pdf)