Groepen begeleiden in een stoet of optocht

Definities

 • Begeleider = draagt de verantwoordelijkheid over de groep en kent de rechten en plichten. Hij of zij heeft het traject voorbereid en denkt aan de veiligheid van de groep. De begeleider zorgt bv. voor een oversteekbordje C3 of verlichting bij slechte zichtbaarheid.
 • Groep wandelaars = meer dan vijf leden plus een begeleider. De wet bakent het minimum aantal deelnemers niet duidelijk af. 
 • Stoet of optocht = een georganiseerde, gecoördineerde tocht, meestal om iets te manifesteren.

Waar stappen?

Optochten en stoeten mogen altijd op de rijbaan lopen, verplicht rechts in de staprichting. Groepen voetgangers met een leider mogen dit ook doen.

Groepen voetgangers van ten minste 5 personen plus een leider mogen ook links op de rijbaan stappen, op voorwaarde dat ze achter elkaar blijven.

TIPS

 • Gebruik bij voorkeur en in deze volgorde: trottoirs, delen van de openbare weg met verkeersborden D9 of D7, bermen, parkeerstroken, fietspaden of de rijbaan.
 • Gebruik je als voetganger het fietspad, geef dan doorgang aan de andere weggebruikers op het fietspad.
 • Volg je de rijbaan, loop dan zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan, gebruik niet meer dan de helft van de breedte van de rijbaan en voorzie bijkomende begeleiders.

Verlichting

's Nachts, of ook overdag als je niet duidelijk kan zien tot op 200 meter, moet de groep verlicht zijn:

 • Als de groep rechts loopt: een wit of geel licht links vooraan, en een rood licht links achteraan.
 • Als de groep links loopt: een rood licht rechts vooraan, en een wit of geel licht rechts achteraan.
 • Naargelang de lengte van de rij, moet je op de flanken één of meer gele of witte lichten dragen die in alle richtingen zichtbaar zijn.

Hoe oversteken?

Groepen voetgangers met een leider moeten zich aan dezelfde regels houden als individuele voetgangers of groepen zonder leider.

Als de groep oversteekt, mogen andere weggebruikers die niet doorbreken. Een groep voetgangers mag dus in één keer oversteken, zelfs als er voertuigen in aantocht zijn.

Op kruispunten mag de leider het verkeer stilleggen met een schijf met verkeersbord C3. Om de veiligheid van de groep te verzekeren mag hij andere weggebruikers aanwijzingen geven.

OPGELET: verwar deze aanwijzingen niet met de bevelen van bevoegde personen zoals politieagenten. Ze mogen niet in strijd zijn met de verkeerstekens en verkeersregels.

TIPS

 • Bij grote groepen is meer dan één leider nodig. De leiders staan op de rijbaan om de voetgangers veilig te laten oversteken.
 • Bij groepen kinderen lopen de oudsten best vooraan en achteraan, zodat ze kunnen waarschuwen voor aankomend verkeer. Rolfluitjes zijn daarbij nuttig.

Bij de dienst Integrale Veiligheid  kan je als organisator veiligheidsitems lenen:

 • Fluohesjes
 • Toortslampen
 • Armbanden met Belgische driekleur 
 • Seingeversbord C3