Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een beperking

Als persoon met een handicap krijg je een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het gratis abonnement voor personen met een handicap (PMH) is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

De blauwe kartonnen abonnementen werden in 2018 omgezet naar een MOBIB-kaart. De papieren abonnementen bleven geldig tot eind juni 2018. Personen met een handicap met een papieren abonnement hebben ten laatste half februari 2018 hierover een brief in de bus gekregen. De startdatum van al deze abonnementen is 1 januari 2018.

Voorwaarden

Om een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn te krijgen, moet je voldoen aan twee voorwaarden.

 • Je moet in het Vlaams Gewest wonen.
 • Je hebt een handicap:
  • je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • of je krijgt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
   (dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap én een Bijkomende Kinderbijslag krijgen)
  • of je krijgt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas (dit werd vroeger ‘Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd).
  • of je bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

Het PMH-abonnement is enkel beschikbaar op een MOBIB-kaart. Dit is een chipkaart waarop het abonnement staat.
De kaart blijft 5 jaar geldig.

Procedure

 • Heb je al een MOBIB-kaart van De Lijn en heb je recht op een gratis abonnement? Dan krijg je een brief met de info vanaf welke datum jouw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan. Het abonnement wordt automatisch opgeladen op jouw kaart. Dat gebeurt de eerste keer dat je jouw kaart registreert in de bus of tram.
 • Heb je een MOBIB-kaart van de NMBS, TEC of MIVB en heb je recht op een gratis abonnement? Dan kan je het abonnement op de kaart laten zetten in een van de Lijnwinkels.
 • Heb je nog geen MOBIB-kaart en heb je recht op een gratis abonnement? Dan krijg je een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen. Na betaling van de administratiekosten krijg je jouw MOBIB-kaart toegestuurd met daarop jouw abonnement.
  Heb je toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn.

Overschakeling van een papieren abonnement naar abonnement op MOBIB-kaart

Heb je nog altijd een kartonnen abonnement?

 • Normaal gezien heb je een brief gekregen met een betalingsvoorstel voor 5 euro. Als je die administratiekost betaald hebt, wordt de kaart aangemaakt en jouw gratis abonnement op de kaart opgeladen.
  Heb je geen brief gekregen? Neem contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn.
 • Je moet sowieso overschakelen op een MOBIB-kaart. Zonder MOBIB-kaart riskeer je een boete van 107 euro.
  • Van 15 oktober 2018 tot en met 14 januari 2019 kan je die boete vermijden door onmiddellijk na het proces-verbaal een MOBIB-kaart aan te kopen.
  • Vanaf 15 januari 2019 zal je effectief een boete krijgen, ook als je daarna een MOBIB-kaart koopt.

Kostprijs

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap. Als je nog geen MOBIB-kaart hebt, moet je wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf.