Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het gewestplan kan je raadplegen via volgende link.

Op het grondgebied van Poperinge is het Gewestelijk RUP Leidingsstraat Alveringem - Maldegem van kracht.