Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) overkoepelt alle organisaties die tegelijk :

  • werken aan internationale solidariteit met de vroegere Oostbloklanden, de derde wereld, of met vluchtelingen,
  • hun werking hoofdzakelijk in Groot-Poperinge realiseren,
  • wensen vertegenwoordigd te zijn in de GROS.

Het kan hierbij zowel gaan om zelfstandige lokale groepen als om lokale afdelingen van regionale of nationale NGO’s.

De GROS werpt zich op als spreekbuis van deze organisaties naar het stadsbestuur en verstrekt adviezen rond de stadsbegroting voor ontwikkelingshulp, internationale solidariteit en ontwikkelingshulp, derdewereldproblematiek, vluchtelingen, noodhulp, duurzame ontwikkeling, ethisch beleggen en consumeren,…