Geldigheidsduur conformiteitsattest

Met een conformiteitsattest wordt aangetoond dat een woning voldoet aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen. Standaard heeft een conformiteitsattest een geldigheidsduur van 10 jaar. Het gemeentelijk reglement omtrent de geldigheidsduur van het conformiteitsattest vermeldt in welke gevallen de geldigheidsduur wordt beperkt tot 5 jaar.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 28 december 2020.

Reglement geldigheidsduur conformiteitsattest.pdf574,4 Kb(pdf)