Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

De adviesraad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals het verstrekken van advies over structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen,…

 

Samenstelling

 • Hannelore Leys

  Functies

  Voorzitter - Deskundigen in de materie
 • Bruno Vandenameele

  Functies

  Ondervoorzitter - Notarissen
 • Marc Feys

  Functies

  Effectief lid - Landmeters
 • Dries Vanhove

  Functies

  Effectief lid - Architecten
 • Ann Desagher

  Functies

  Effectief lid - Milieu en natuur
 • Carlos Roelens

  Functies

  Effectief lid - Werkgevers en zelfstandigen
 • Eddy Beddeleem

  Functies

  Effectief lid - Vereniging landbouwers (Boerenbond)
 • Cisca Van Hecke

  Functies

  Effectief lid - Vereniging landbouwers (ABS)
 • Hermine Soenen

  Contact

  Functies

  Effectief lid - Vereniging handelaars
 • Rudi Bordeyne

  Functies

  Effectief lid - Vereniging werknemers (ABVV)
 • Katrien Vlaeminck CD&V

  Functies

  Effectief lid - Vereniging werknemers (ACV)
 • Jan Vandenbroucke

  Functies

  Effectief lid - Vereniging consumenten
 • Gunther Vanlerberghe

  Functies

  Effectief lid - Vrije tijd
 • Tine Planckaert

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Notarissen
 • Eddy Ameloot

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Landmeters
 • Robrecht Vanhooreweghe

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Architecten
 • Marleen Rubben Groen

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Milieu en natuur
 • Cathy Verstraete

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Werkgevers en zelfstandigen
 • Bert Adriaen

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging landbouwers (Boerenbond)
 • Bart Decrock

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging landbouwers (ABS)
 • Alain Dessein

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging handelaars
 • Lenni Leupe

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging werknemers (ABVV)
 • Marleen Deschuytter

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging werknemers (ACV)
 • Martine Dejonckheere

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vereniging consumenten
 • Leila Nakkach

  Functies

  Plaatsvervangend lid - Vrije tijd