Gecoördineerde versie van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening ‘Voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge’

Bekendmaking openbaar onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge heeft in zitting van 22 april 2024 beslist om het ontwerp van de Gecoördineerde versie van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening ‘Voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge’ aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. De gecoördineerde versie betreft wijzigingen en aanvullingen op de bestaande stedenbouwkundige vergunning dd. 7 december 2017.

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen, wordt een openbaar onderzoek van deze verordening georganiseerd dat loopt van 12 juni 2024 t.e.m. 11 juli 2024.

Iedereen kan het ontwerp van de Gecoördineerde versie van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening tijdens deze periode inkijken bij de dienst Omgeving van Poperinge, Veurnestraat 22 op afspraak tijdens de gewone kantooruren. 
Je kan het ontwerp ook hieronder raadplegen.

Opmerkingen en bezwaren kan je tot en met 11 juli 2024 indienen, door:

  • Een aangetekende brief te sturen t.a.v. 
    het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Een brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Omgeving, Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge.
  • Een mail te sturen naar omgevingsdienst@poperinge.be

ontwerp van de gecoördineerde versie van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening521,1 Kb(pdf)

Screeningsnota 299 Kb(pdf)