GAS verkeer

Wanneer je een inbreuk pleegt tegen de algemene zonale politieverordening verkeer, kan je een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen. Voorbeelden van inbreuken zijn: parkeren op het voetpad, te dicht parkeren bij een oversteekplaats voor voetgangers, parkeren binnen een woonerf, ...

Er bestaan twee soorten overtredingen. Afhankelijk van de overtreding bedraagt de geldboete 58 euro of 116 euro. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald. 

Procedure vaststelling en kennisgeving

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door gemeentelijke vaststellers die daartoe bevoegd zijn. Zij stellen een proces-verbaal op en bezorgen het aan de sanctionerend ambtenaar. De administratieve procedure wordt opgestart binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling. De overtreder wordt per brief op de hoogte gesteld van de vastgestelde feiten, de inbreuk en de voorgestelde administratieve geldboete. De overtreder betaalt de boete binnen de dertig dagen na de kennisgeving.

Verweer

Je kan de opgelegde sanctie aanvechten door verweer in te dienen. Afhankelijk van het bedrag van de sanctie kan het verweer schriftelijk of mondeling gebeuren, binnen de dertig dagen na de kennisgeving. De wijze waarop dit moet gebeuren wordt vermeld bij het aanschrijven. Na het verweer bezorgt de sanctionerend ambtenaar een kennisgeving van de uitspraak. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond verklaart, wordt de overtreder op de hoogte gesteld en moet hij dertig dagen na de kennisgeving alsnog de boete betalen.

Beroep

Als de overtreder niet akkoord gaat met de beslissing na verweer, kan die beroep instellen via de politierechtbank binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing.

Samenwerking

De sanctionerend ambtenaren van Stad Ieper treden op als behandelaars van GAS-vaststellingen inzake overtredingen op de algemene zonale politieverordening verkeer op het grondgebied van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren en Zonnebeke. De gemeenten sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af.