Gemeentelijke administratieve sancties

Steden en gemeenten kunnen je bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als je overlast veroorzaakt of een inbreuk pleegt tegen de openbare veiligheid, rust en gezondheid.

De procedure en vervolging bij gemeentelijke administratieve sancties staat omschreven in een reglement.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014.
  • 📅 Bekendmaking op 23 december 2014.

Procedurereglement gemeentelijke administratieve sancties90,8 Kb(pdf)

Je riskeert ook een gemeentelijke administratieve sanctie bij sommige parkeerovertredingen zoals parkeren op het voetpad. Die inbreuken worden dan afgehandeld volgens de regelgeving van GAS-verkeer.