Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt

Om de kwaliteit van het bestaande woningenbestand te verbeteren verleent de stad Poperinge, binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijke budget voorziene krediet, een subsidie aan particuliere personen en/of rechtspersonen die op het grondgebied van de stad Poperinge investeren in de functionele renovatie van een woning of het renoveren van een private huurwoning.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 27 maart 2019.

Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt.pdf132,6 Kb(pdf)