Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt

Om de kwaliteit van het bestaande woningenbestand te verbeteren verleent de stad Poperinge, binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijke budget voorziene krediet, een subsidie aan particuliere personen en/of rechtspersonen die op het grondgebied van de stad Poperinge investeren in de functionele renovatie van een woning of het renoveren van een private huurwoning.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 27 maart 2019.

Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt.pdf132,6 Kb(pdf)