Focusgroep mensen met een beperking

De focusgroep is een werkgroep die werkt rond informeren/sensibiliseren, toegankelijkheid, tewerkstelling, huisvesting en maatschappelijke integratie van personen met een beperking.

Volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de focusgroep: stadsbestuur Poperinge, W.I.T., Vondels, Akabe de Iris, De Lovie, KANDO Poperinge, DITO Poperinge, CM, Orde van de Mamboetjes, Rolstoeldans DUO, ACV en Het Havenhuis.

Samenstelling

  • Daniël Moeyaert

    Functies

    Voorzitter
  • Gina Weemeeuw CD&V

    Functies

    Plaatsvervangend voorzitter