Veelgestelde vragen over de fietszone

Hoe herken je de fietszone?

Zoneborden duiden de fietszone aan bij elke in- en uitgang, vergelijkbaar met een zone 30. In de beginperiode worden bijkomend vlaggen en banners geplaatst.

Mag ik met mijn speed pedelec in de fietszone?

Voor speed pedelecs geldt in fietsstraten hetzelfde als voor andere fietsers (niet voor alle andere verkeersregels).
Je geniet dus van dezelfde rechten en plichten als de andere fietsers. De snelheid is ook voor jou beperkt tot 30 km per uur.

Mag inhalen helemaal niet in de fietszone?

Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers er niet inhalen. Dat inhaalverbod geldt voor al het gemotoriseerde verkeer, dus ook voor motorfietsen en bromfietsers klasse A en B. Wanneer een fietser je als autobestuurder, motorfietser of bromfietser aanspoort om toch in te halen, mag je hier dus niet op ingaan.
Fietsers mogen elkaar en andere weggebruikers wel inhalen. Inhalen gebeurt altijd links.

Wat met politie-, brandweer- en ziekenwagens?

Prioritaire voertuigen (politiewagen, brandweerwagen, ziekenwagen met sirene en zwaailicht) mogen fietsers wel inhalen.
Is er een prioritair voertuig in aantocht? Maak dan de rijbaan vrij.

Mag ik nog met de auto in de fietszone?

In een fietsstraat is de auto eerder te gast, maar dus nog steeds welkom. Je kan zoals voorheen in en uit de stadskern met de wagen.
Het stadsbestuur houdt er rekening mee dat voor onze specifieke landelijke context de auto voor veel mensen een belangrijk vervoersmiddel blijft, onder meer door het beperkte aanbod openbaar vervoer. Door dit project gaan ook geen parkeerplaatsen verloren. 

Wat zijn de voorrangsregels in de fietszone?

De algemene voorrangsregels blijven ongewijzigd. Ook alle voorrangsborden moet je respecteren.

Waarom voert het stadsbestuur een fietszone in?

Het proefproject wil vooral autoverkeer en fietsverkeer beter laten samengaan door bijkomende aandacht aan de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers te besteden. Fietsstraten invoeren creëert ook meer rust en trager verkeer, wat een onmiddellijk effect op de verkeersveiligheid heeft - de topprioriteit bij dit project.

Het bestuur wil zo inwoners ook stimuleren om meer de fiets te nemen. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat. Meer fietsers en minder gemotoriseerd verkeer betekenen ook een stillere stad met hogere belevingswaarde. Een terrasje doen of lokaal winkelen wordt zo nog aangenamer.

Waar kan ik terecht met verdere vragen of suggesties?

Contacteer de dienst mobiliteit.