Fietszone in centrum Poperinge blijft

Op 1 september 2022 startte in de stadskern van Poperinge een fietszone op proef. Het stadsbestuur nam de maatregel om smalle eenrichtingsstraten veiliger te maken en fietsen aan te moedigen. Na een grondige evaluatie en verschillende inspraakrondes beslist de stad om de fietszone voor onbepaalde duur te verlengen.

Zowel de jeugdraad, de mobiliteitsraad, de seniorenadviesraad als het scholenoverleg waren unaniem positief. De raden vinden dat de fietszone de stadskern veiliger en rustiger maakt. Ze stellen voor om de zone te behouden en later eventueel uit te breiden naar andere schoolomgevingen.

Ook inwoners konden deze zomer hun mening geven via de stadswebsite. Uit de 651 reacties kwam geen duidelijke voorkeur naar voren. Ongeveer de helft van de antwoorden was neutraal of positief, de andere helft was eerder negatief. Fietsers bleken eerder voorstander van de fietszone, terwijl autobestuurders kritischer waren.

Verkeersregels respecteren

Een groot deel van de bedenkingen was niet rechtstreeks aan de fietszone gerelateerd. Heel wat mensen vinden het gevaarlijk om te fietsen in tegenrichting of dat sommige fietsers de voorrangsregels niet respecteren. De mogelijkheid om te fietsen in de tegenrichting is niet gekoppeld aan de fietszone en is wettelijk verplicht sinds 2004. De fietszone moet die straten net veiliger maken door conflicten met autoverkeer te vermijden. Ook wanneer fietsers de verkeersregels niet respecteren, is er geen oorzakelijk verband met de fietszone. Alle weggebruikers moeten in elke omgeving de verkeersregels volgen.

Op basis van het unaniem positieve advies van de adviesraden en het gemengde advies van de inwoners, besliste het stadsbestuur om de fietszone voor onbepaalde duur verder te zetten in de huidige grootte. 

Gepubliceerd opdinsdag 29 augustus 20239.00 u.