Familie Decrock - Verdonck - Dierenwelzijn

Gelukkige koeien zorgen voor veel melk. Daarom zorgt boer Bart heel goed voor zijn koeien. Zo installeerde hij een heuse massageborstel in de stal. Die maakt de koe jeuk- en stofvrij. Die massage vinden de koeien leuk. Wat de koeien veel minder leuk vinden, zijn blikjes en plastic flesjes die mensen in de natuur achterlaten. De boer maait het gras en hakselt zo de PMD mee tot vlijmscherpe mesjes. Voedert hij het gemaaide gras aan de koeien, dan dreigen de stukjes blik de maag van de koe te doorboren. En daaraan kan de koe sterven. Een andere sluwe indringer voor koeien is de parasiet neospora. Via hondenpoep op en rond weides kan een ongeboren kalfje dodelijk besmet geraken met de parasiet.

Red de koe, gooi geen zwerfvuil in de wei!

Plattelandsklassen ontwikkelde een spel om leerlingen te leren wat de gevolgen kunnen zijn van zwerfvuil op de gezondheid van planten en dieren op het platteland. Tijdens het spel worden leerlingen aangezet om creatief na te denken over hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen.

Naar het spel

Snuister in het educatief aanbod van Mooimakers

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Zij werkten een educatief aanbod uit voor scholen. Via leeftijdsgerichte educatieve materialen kan je in de klas aan de slag gaan rond het thema zwerfvuil.

Naar de website van mooimakers

Hou jouw buurt mee proper

Mooimakers biedt inspiratie, tips en ondersteuning voor scholen en verenigingen die de strijd tegen zwerfvuil aangaan. Zowel voor kleine engagementen als voor grote zijn er mogelijkheden.

Naar de website van Mooimakers

Dierenwelzijn op de boerderij

Voor veel landbouwers zijn dieren een bron van inkomsten. Ze hebben er dan ook alle belang bij ze goed te verzorgen. Gelukkige en gezonde dieren produceren veel eieren, vlees of melk en zorgen voor mooie nakomelingen. De landbouwers besteden steeds meer aandacht aan verbeterde stalontwerpen en -inrichting, wat het dierenwelzijn uiteraard alleen maar ten goede komt.

Naar de verhalen

Speel het dramaspel 'de zieke koe'

In dit spel ligt de nadruk op het inleven. Het spel is niet bedoeld als tikspel.

Start met het afbakenen van een ruimte of veld. Duid één leerling aan die straks de ‘zieke koe’ speelt. Deze leerling kiest een ‘ziekte’ (een specifiek geluid of beweging maken, zoals manken bijvoorbeeld). Alle leerlingen die in aanraking komen met de koe, nemen de ziekte over.

Variant: meerdere zieke koeien met verschillende ziektes besmetten de kudde.

Boer zkt Bank kwam tot stand met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsonwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.