Eurosleutel

Op vraag van de Focusgroep Personen met een beperking werden de toiletten op de Grote Markt (Vroonhofsite) voorzien van een Euroslot. Mensen die beschikken over een Eurosleutel hebben dus altijd en onbeperkt toegang tot deze toiletten.

Met een eurosleutel krijgt je onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan specifieke ruimte- en/of hygiëne-eisen voldoen, zoals toiletten voor mindervaliden.
Deze universele sleutel past op een voor heel Europa gestandaardiseerd slot zodat je er nu al op meer dan 10.000 plaatsen in Europa gebruik van kunt maken! Op het overzicht kun je zien welke openbare voorzieningen er momenteel in de BeNeLux zijn!
Eurosleutel: Onbeperkt toegang!

Voorwaarden

De Eurosleutel wordt alleen verkocht aan ouderen vanaf 70 jaar en personen met een fysieke handicap of functiebeperking zoals:
  • Scootmobiel- of rolstoelgebruikers;
  • Mensen met een visuele beperking;
  • Stomapatiënten;
  • Mensen met een chronische darm- of urinewegproblemen

Procedure

Je kunt een eurosleutel aanvragen door het formulier te downloaden, in te vullen en samen met bewijsstuk waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden op te sturen aan Eurosleutel. Een bewijsstuk kan bijvoorbeeld een kopie van jouw gehandicaptenparkeerkaart of een medische indicatie zijn. Indien je vanwege de leeftijd een Eurosleutel aan wilt vragen kun je een kopie van jouw identiteitsbewijs opsturen.

Nadat is vastgesteld dat je voldoet aan de voorwaarden en jouw betaling is ontvangen wordt de sleutel per post aan je opgestuurd. Je kunt er dan direct gebruik van maken. In de binnenkort online te raadplegen Eurosleutelgids kunt je zien welke openbare voorzieningen zijn uitgerust met een Eurosleutelslot. 

Kostprijs

De Eurosleutel kost 20 euro plus 5 euro portokosten, maakt een totaal van 25 euro. 

Meer info

Neem een kijkje op www.eurosleutel.nl.