Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen

Elk jaar worden door het stadsbestuur, op voorstel van de sportraad, toelagen verleend aan de sportraadwerking en de erkende sportverenigingen, aan sportorganisatiebesturen (koepelorganisaties), aan comités, instellingen of scholen die een speciale sportmanifestatie inrichten en aan scholen uit de deelgemeenten die in het kader van hun lesprogramma gebruik maken van het stedelijk zwembad.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2016.

Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen.pdf104,7 Kb(pdf)