Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen

Elk jaar worden door het stadsbestuur, op voorstel van de sportraad, toelagen verleend aan de sportraadwerking en de erkende sportverenigingen, aan sportorganisatiebesturen (koepelorganisaties), aan comités, instellingen of scholen die een speciale sportmanifestatie inrichten en aan scholen uit de deelgemeenten die in het kader van hun lesprogramma gebruik maken van het stedelijk zwembad.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2016.

Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen.pdf104,7 Kb(pdf)