Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk

Dit reglement regelt de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk (bv. jeugdbewegingen en jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening). Zo voorziet de stad in werkingstoelagen, maar ook in een subsidie voor kadervorming in het jeugdwerk of voor jeugdgerichte projecten. De subsidiëring van het speelpleinwerk en het jeugdhuiswerk wordt geregeld aan de hand van convenanten.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010.
  • 📅 Bekendmaking op 3 mei 2010.

Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk69,4 Kb(pdf)