Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk

Dit reglement regelt de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk (bv. jeugdbewegingen en jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening). Zo voorziet de stad in werkingstoelagen, maar ook in een subsidie voor kadervorming in het jeugdwerk of voor jeugdgerichte projecten. De subsidiëring van het speelpleinwerk en het jeugdhuiswerk wordt geregeld aan de hand van convenanten.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010.
  • 📅 Bekendmaking op 3 mei 2010.

Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk69,4 Kb(pdf)