Ergotherapie aan huis

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse handelingen uit te voeren of om deel te nemen aan activiteiten in hun omgeving. Denk hierbij aan het zich aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, huishoudelijk werk, ...

Onze ergotherapeut kan je helpen bij:

  • het leren om een activiteit uit te voeren op een andere, veilige manier
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van de omgeving zodat je de activiteit terug kan uitvoeren
  • het geven van valpreventietips en zelfredzaamheidstraining
  • het voorlichten en ondersteunen van mantelzorgers

Deze dienstverlening is gratis.