Dorpskernvernieuwing Reningelst (fase 2)

 • Status: in uitvoering
 • Werken in de Zevekotestraat, Vlamertingseweg, Clyttesteenweg, Lokersesteenweg, Baljuwstraat en Nedergraafstraat.
 • Gunning 25/11/2022
 • Gunningsbedrag 5.817.882,73 euro
 • Aandeel stad Poperinge 1.048.372,43 euro
 • Ontwerp- en studiebureau: Sweco
 • Partners:
  • Aquafin: riolering
  • AWV: wegenis van gewestwegen

Doel

Rioleringswerken

 • Een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Vuil water gaat richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie, regenwater gaat naar grachten en beken.
 • Elke woning krijgt een regenwater- en vuilwateraansluiting.

Wegeniswerken

 • Het centrum van Reningelst wordt opgewaardeerd.
 • Bij het binnenrijden van de bebouwde kom komen middengeleiders.
 • De fietsinfrastructuur wordt beter, met nieuwe fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsoversteken.

Fasering

Fase 1 (75 werkdagen) - start 27 februari 2023

 • Zevekotestraat (excl. kruispunt met de Lokerseweg)
 • Neerhofstraat

Fase 2 (145 werkdagen)

 • Baljuwstraat en Bettedreef
 • Vlamertingseweg (incl. kruispunt met de Clyttesteenweg)
 • Lokerseweg (incl. kruispunt met de Zevekotestraat)

Fase 3 (70 werkdagen)

 • Clyttesteenweg (incl. kruispunt met de Diepestraat)
 • Diepestraat

Contact