Dorpsdienst Nestor

De intergemeentelijke samenwerking "Dorpsdienstnestor Nestor" is sinds 1 februari 2020 stopgezet.  De verschillende gemeenten staan in voor de verderzetting van de dienstverlening.  Ze zijn te bereiken via deze contactgegevens.