Dorpenplan

In het in december 2019 goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025 van de stad Poperinge is in heel wat actieplannen en acties sprake van een versterking en verbetering van de infrastructuur en gebouwen in de Poperingse deelgemeenten, dorpen en woonkernen. Die acties werden uitgewerkt in een dorpenplan.

Per dorp werd een digitaal participatiemoment uitgerold. De gemeenteraad keurde het plan definitief goed op 5 juli 2021.

Beleidsplan ter versterking van het dorpsleven in Poperinge. Dorpenplan3,5 Mb(pdf)