Deontologische code lokale mandatarissen stad

De deontologische code geeft de lokale mandatarissen (voorzitter gemeenteraad, gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen) een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 26 februari 2020.

Deontologische code voor lokale mandatarissen stad1 Mb(pdf)